Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc Internet Tivi Sony 2015

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc Internet Tivi Sony 2015. Trong bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc trên Internet tivi Sony 2015.
Trong bài viết sau, Trung tam bao hanh tivi sony ha noi sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc trên Internet tivi Sony 2015.
Lợi ích của việc khôi phục cài đặt gốc trên tivi
Khi khôi phục cài đặt gốc trên tivi, bạn có thể:
+ Xóa tất cả dữ liệu cá nhân và cài đặt đang có trên tivi và đưa thiết bị trở về tình trạng như lúc mới xuất xưởng.
+ Cài đặt lại từ đầu cho chiếc tivi của bạn.

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc Internet Tivi Sony 2015. Trong bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc trên Internet tivi Sony 2015.

Bước 1: Nhấn nút Home trên remote, bạn tiếp tục chọn Cài đặt


Nhấn chọn nút Home
Nhấn chọn nút Home

Chọn mục Cài đặt
Chọn mục Cài đặt

Bước 2: Trong mục Cài đặt, bạn hãy nhấn chọn mục Cài đặt hệ thống, sau đó bạn tiếp tục chọn Thiết lập trong Cài đặt hệ thống


Nhấn chọn Cài đặt hệ thống
Nhấn chọn Cài đặt hệ thống

Nhấn chọn Thiết lập trong mục Cài đặt hệ thống
Nhấn chọn Thiết lập trong mục Cài đặt hệ thống

Bước 3: Trong menu Thiết lập, chọn Hỗ trợ khách hàng.


Nhấn chọn Hỗ trợ khách hàng
Nhấn chọn Hỗ trợ khách hàng

Bước 4: Trong mục Hỗ trợ khách hàng, bạn hãy nhấn chọn Cấu hình xuất xưởng. Sau đó nhấn chọn Đồng ý để xác nhận trả máy về cấu hình xuất xưởng.


Nhấn chọn Cấu hình xuất xưởng
Nhấn chọn Cấu hình xuất xưởng

Nhấn chọn Đồng ý để xác nhận
Nhấn chọn Đồng ý để xác nhận

Bước 5: Sau khi đã xác nhận trả về cầu hình xuất xưởng, bạn tiếp tục nhấn chọn Đồng ý để xác nhận thiết lập lại toàn bộ cấu hình. Sau đó, máy sẽ tự động bắt đầu quá trình thiết lập lại.


Tiếp tục nhấn chọn Đồng ý
Tiếp tục nhấn chọn Đồng ý

Quá trình thiết lập sẽ tốn 3-5 phút
Quá trình thiết lập sẽ tốn 3-5 phút

Lưu ý: Không được tắt nguồn tivi trong quá trình Khôi phục cài đặt gốc, nếu không có thể xảy ra lỗi.

0934 588 990

phone
zalo